Paano Mo Babaguhin ang Buhay Mo sa Loob ng 30 Days

170.00

Anong habits ang kailangan mong itapon?

Isipin mo ang isang pundidong ilaw. Hindi na  nito magagawa ang trabaho niyang magbigay ng liwanag. Anong ginagawa mo sa isang pundidong ilaw? Itinatapon mo ito at bumili ka ng bago. (Hindi ka gumagawa ng isang museo ng pundidong ilaw.)

In the same way, may mga kinasanayan kang gawin na hindi na nakatutulong sa’yo. Hindi ka na nito pinapasagana. Hindi ka na nito ginagawang mabuting tao o inilalapit sa mga pangarap mo, At higit sa lahat, hindi na nito nabe-bless ang mga taong mahal mo.

Hayaan mong maging mentor mo si Bo Sanchez para sa pagbabago ng buhay mo. Ang hawak mong libro ay hindi lang ordinaryong libro, pero isang step-by-step Personal Change Manual. Bawat pahina, bawat kuwento, bawat kaalaman ay ihahanda ka para magbago ang buhay mo – para hindi ka maging museum ng mga pundidong ilaw. Sa halip, ikaw ay magiging isang bahay na puno ng magagandang ilaw, kumikislap at nagliliwanag, nagbibigay ng inspirasyon sa iba para baguhin din ang buhay nila.

You may also like…