• Paano Mo Babaguhin ang Buhay Mo sa Loob ng 30 Days
   Add to cart
   • ,
   • Paano Mo Babaguhin ang Buhay Mo sa Loob ng 30 Days

   • 170.00
   • Anong habits ang kailangan mong itapon? Isipin mo ang isang pundidong ilaw. Hindi na  nito magagawa ang trabaho niyang magbigay ng liwanag. Anong ginagawa mo sa isang pundidong ilaw? Itinatapon mo ito at bumili ka ng bago. (Hindi ka gumagawa ng isang museo ng pundidong ilaw.) In the same way, may mga kinasanayan kang gawin na hindi na nakatutulong sa'yo. Hindi ka…