Bundle Sale: Gabay 2022 + Companion Set

750.00

Out of stock

Description

Ang Gabay ay isang aklat na pumapatnubay sa mga Katoliko sa kanilang pang-araw-araw na pagninilay sa mga takdang babasahin sa Biblia. Ang mga pagninilay rito ay isinulat ng mga karaniwang taong nagsisikap na isabuhay ang Ebanghelyo.

Companion, a Catholic Scripture Diary which makes Bible reading easier each day. It contains the day’s Mass readings and Psalm plus a one year Bible reading plan, a daily journal space, enlightening commentaries and teaching inserts and other useful features.

Additional information

Weight 845 g

You may also like…